Chơi khăm Thần đèn

Một cậu bé được thần đèn cho 3 điểu ước:

– Cậu bé: Điều ước thứ nhất, con muốn điều ước thứ hai thành sự thật

– Thần đèn: Tất nhiên, dễ mà!

– Cậu bé: Điều ước thứ hai, con muốn điều ước thứ ba thành sự thật

– Thần đèn: Chắc chắn rồi con trai ạ

– Cậu bé: Điều ước thứ 3, con muốn điều ước thứ nhất không thành sự thật

– Thần đèn: WTF??!@@#$%$$#@@$…

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận