Chết khỏe mạnh

Một bệnh nhân sắp chết, bác sĩ liền trấn an anh ta:
– Huyết áp của anh bình thường, tim và phổi ổn định, nhiệt độ hạ….
– Cảm ơn bác sĩ, nghĩa là tôi chết trong tình trạng hoàn toàn khỏe mạnh.

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận