Mỗi ngày, tôi chọn 1 niềm vui…

Mỗi ngày, tôi chọn 1 niềm vui Chọn tới, chọn lui hết mẹ 1 ngày !!! Tôi chợt nhớ rằng vì sao tôi sống Vì có bao người, thèm sống hơn tôi. Và như thế tôi lướt face hằng ngày Và như thế tôi sống ngu dần dần……… Mỗi ngày tôi chọn đường mình đi Đường đến vinh quang đường đến địa ngục chân chợt...