Chào

Chào
Một người đến nhà bạn chơi, thấy một cậu bé lên 4 đang nghịch đất trong sân, có khách mà nó chỉ giương mắt nhìn không chào hỏi gì. Ông khách nổi giận:
– Mày không chào tao à?
Cậu bé sợ hãi:
– Tao… chào… mày ạ!

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận