Chai mặt thời @

Mình lấy nhau em nhé!

Quên đi anh!

Anh không quên được, mình cưới nhau em nhé!

Anh đang mơ à!

Nếu nằm mơ mà lấy được em thì anh mơ suốt đời cũng được. Mình cưới nhau em nhé?

Sao mặt anh dày quá vậy? =.=

Mặt dầy mà em chịu lấy anh thì cũng tốt. Mình cưới nhau nhé em?

Anh nói câu khác được không?

Được! Lấy anh nhé?

Không!

Anh không hiểu em đang nói gì. Mình cưới nhau nhé em?

Ai cứu tôi với?

Có anh cứu em đây! Mình cưới nhau em nhé?

Chai mặt thời @ =)) =))

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Chai mặt thời @"

Bình luận