Cay cú

Tại một quán rượu ở Texas, 2 chàng cao bồi ngồi khà khướt với nhau. Một anh hỏi:
– Cậu có thấy cái thằng ngồi bàn số 4 ở kia không?
– Có. Nhưng có đến 3 thằng cơ mà.
– Cái thằng đeo khăn ở cổ ấy – anh kia khó chịu.
– Mẹ. Cả 3 thằng đều đeo khăn ở cổ.
– Cái thằng đội mũ ấy. Thấy không? – anh kia sẵng giọng
– Quỷ tha ma bắt. Thằng nào mà chẳng đội mũ.
– Cái thằng đang hút xì gà kia kìa – anh kia quát
– Thì thằng đéo nào mà chẳng đang phì phèo điếu xì gà ở mồm…
Bực mình, anh cao bồi kia đứng dậy, rút súng đòm đòm 2 phát, rồi bình tĩnh ngồi xuống hỏi:
– Giờ thì thấy cái thằng còn sống chứ?
– Thấy rồi. Nhưng sao?
Anh kia gắt lên:
– Mẹ cái thằng chó ấy. Thề có ngày tao giết nó. Tao cay nó lâu rồi….

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận