Cái giậu mùng tơi

Nhà nàng ở cạnh nhà tôi
Cách nhau cái cọc để phơi áo quần
Hai người nhầm lẫn tứ tung
Nàng như cũng có cái quần giống tôi
Ðể rồi có một lần phơi
Thế nào tôi lấy nhầm ngay của nàng…
Tôi chiêm bao rất nhẹ nhàng
Thấy nàng hé cửa gọi sang thế này
“Ấy ơi ấy hãy vào đây,
Cho tui đổi lại cái này chút coi”
Lần đầu tiên thấy nàng cười
Nàng che một tấm vải dày ngang hông(?)
“Cái quần duy nhất của em,
Hôm qua anh lấy về bên ấy rồi

Chia sẻ bài này với bạn bè

10 Trả lời to "Cái giậu mùng tơi"

 1. Cái giậu mùng tơi

  Nhà nàng ở cạnh nhà tôi
  Cách nhau cái cọc để phơi áo quần
  Hai người nhầm lẫn tứ tung
  Nàng như cũng có cái quần giống tôi
  Ðể rồi có một lần phơi
  Thế nào tôi lấy nhầm ngay của nàng…
  Tôi chiêm bao rất nhẹ nhàng
  Thấy nàng hé cửa gọi sang thế này
  “Ấy ơi ấy hãy vào đây,
  Cho tui đổi lại cái này chút coi”
  Lần đầu tiên thấy nàng cười
  Nàng che một tấm vải dày ngang hông(?)
  “Cái quần duy nhất của em,
  Hôm qua anh lấy về bên ấy rồi

  Trả lời
 2. Cái giậu mùng tơi

  Nhà nàng ở cạnh nhà tôi
  Cách nhau cái cọc để phơi áo quần
  Hai người nhầm lẫn tứ tung
  Nàng như cũng có cái quần giống tôi
  Ðể rồi có một lần phơi
  Thế nào tôi lấy nhầm ngay của nàng…
  Tôi chiêm bao rất nhẹ nhàng
  Thấy nàng hé cửa gọi sang thế này
  “Ấy ơi ấy hãy vào đây,
  Cho tui đổi lại cái này chút coi”
  Lần đầu tiên thấy nàng cười
  Nàng che một tấm vải dày ngang hông(?)
  “Cái quần duy nhất của em,
  Hôm qua anh lấy về bên ấy rồi

  Trả lời

Bình luận