‘Ca dao, tục ngữ’ thời hiện đại

Ta về ta tắm ao ta.
Nhỡ may chết đuối người nhà còn vớt lên.

Làm trai cho đáng nên trai.
Đi đâu cũng lận cái chai trong người.

Kiếp sau xin chẳng làm trai.
Làm thân con gái “chân dài” sướng ghê.

Bây giờ mận lại hỏi đào.
Vườn hồng đã có ai vào hay chưa.
Mận hỏi thì đào xin thưa.
Vườn hồng đã chửa từ xưa lâu rồi.

Cưới vợ thì cưới liền tay.
Chớ để lâu ngày vật giá leo thang.

Chia sẻ bài này với bạn bè

8 Trả lời to "‘Ca dao, tục ngữ’ thời hiện đại"

 1. Ta về ta tắm ao ta.
  Nhỡ may chết đuối người nhà còn vớt lên.
  Làm trai cho đáng nên trai.
  Đi đâu cũng lận cái chai trong người.
  Kiếp sau xin chẳng làm trai.
  Làm thân con gái “chân dài” sướng ghê.
  Bây giờ mận lại hỏi đào.
  Vườn hồng đã có ai vào hay chưa.
  Mận hỏi thì đào xin thưa.
  Vườn hồng đã chửa từ xưa lâu rồi.
  Cưới vợ thì cưới liền tay.
  Chớ để lâu ngày vật giá leo thang.

  Trả lời

Bình luận