Bước tới phòng thi bóng xế tà

Bước tới phòng thi bóng xế tà

Điểm ghi trên giấy thấy con 3

Lon khom dưới lớp người ngậm bút

Lác đác bên trên kẻ ngó trời

Nhớ má đau lòng, con bí quá

Thương thầy ở lại 1 năm chơi

Dừng tay viết lại nhìn giấy trắng

Một nỗi buồn riêng, ta với ta

Chia sẻ bài này với bạn bè