Bó tay

Hai sinh viên nói chuyện với nhau:
– Hôm rồi tớ đưa thằng bạn say rượu, bị ngã từ trên giường xuống phải vào bệnh viện.

Bác sỹ bảo: Bó tay!

– Thế nó bị gì mà nặng vậy?
– Gẫy tay!

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận