Biết ai không?

Biết ai không? 1Jim đang thử việc ở một công ty đa quốc gia. Vào ngày làm việc đầu tiên, anh gọi điện cho phòng phục vụ và lớn tiếng nói vào ống nghe: “Mang cho tôi một cốc cà phê ngay”.
Đầu dây bên kia liền trả lời:
– Nhầm số rồi. Anh có biết anh đang nói chuyện với ai không?
– Không.
– Tôi là giám đốc quản lý.
– Thế anh có biết tôi là ai không? – Jim lớn giọng quát.
– Không.
– Tốt. – Jim thở phảo và bỏ ống nghe xuống.

Jim đang thử việc ở một công ty đa quốc gia. Vào ngày làm việc đầu tiên, anh gọi điện cho phòng phục vụ và lớn tiếng nói vào ống nghe: “Mang cho tôi một cốc cà phê ngay”.Đầu dây bên kia liền trả lời:- Nhầm số rồi. Anh có biết anh đang nói chuyện với ai không?- Không.- Tôi là giám đốc quản lý.- Thế anh có biết tôi là ai không? – Jim lớn giọng quát.- Không.- Tốt. – Jim thở phảo và bỏ ống nghe xuống.

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Biết ai không?"

Bình luận