Bát Tinh Báo Hỷ

Phim:  Bát Tinh Báo Hỷ 1988

The Eighth Happiness

Year: 1988
Director: Johnnie To Kei-Fung
Producer: Raymond Wong Bak-Ming
Cast: Chow Yun-Fat, Raymond Wong Bak-Ming, Jacky Cheung Hok-Yau, Carol “DoDo” Cheng Yu-Ling, Cherie Chung Cho-Hung, Fung Bo-Bo, Michael Chow Man-Kin, Fennie Yuen Kit-Ying, Lawrence Cheng Tan-Shui, Karl Maka, John Sham Kin-Fun

Bạn muốn quảng cáo tại đây? Hãy liên hệ chúng tôi


» Bình luận về Phim này * Xem ở cửa sổ lớn «

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận