Bất Phân Cao Thấp

Phim: Bất Phân Cao Thấp

Front Page 1990

Year:.…………….. 1990
Directed:………….. Philip Chan
Genre:…………….. Comedy
Runtime:…………… 1h 31mn
Country:…………… Hong Kong
Language:………….. Cantonese
Cast: Samuel Hui (Sam Hui) , Michael Hui Koon-Man , Ricky Hui Koon-Ying , Catherine Hung Yan , Louise Lee (Si Kei) , Lau Siu Ming , Teresa Mo , Paul Chun Pui ,Tai Bo ,Winnie Lau, Joseph Cheng (King Kei), Bonnie Fu (Yuk Jing), Chui Sin Man, Lee Hoi Sang, Melvin Wong (Gam San), Teddy Yip, Yuen Shun-Yi, Stanley Hui

Bạn muốn quảng cáo tại đây? Hãy liên hệ chúng tôi


» Bình luận về Phim này * Xem ở cửa sổ lớn «

Chia sẻ bài này với bạn bè

3 Trả lời to "Bất Phân Cao Thấp"

Bình luận