Bản lĩnh đàn ông

Một người đàn ông vừa dắt xe ra khỏi nhà thì người vợ quát to:
– Vào nhà ngay!!!
Người đàn ông thể hiện bàn lĩnh mạnh mồm hét to:


– SỢ GÌ MÀ TAO KHÔNG VÀO!!!

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận