Bài học Chim Sẻ

Con chim sẻ đang bay tránh rét nhưng rét quá bay không nổi rơi xuống bờ mương chờ chết.

 

Con bò đi qua ị vào con chim, chim ấm lên tỉnh dậy và cất tiếng hót véo von yêu đời.

 

Con mèo đi qua kéo con chim khỏi đống cứt… rồi ăn thịt.

 

Bài học 1: Không phải thằng nào ỉa lên đầu mình cũng là kẻ thù

 

Bài học 2: Không phải thằng nào kéo mình ra khỏi đống cứt cũng là bạn…

 

Bài học 3: Lúc ngập ngụa trong đống cứt nên câm mồm lại

 

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận