Là con gái

Là con gái nên cười nhiều em ạ Khóc họ thương nhưng mấy kẻ thật lòng Tự yêu mình đừng ỷ lại người dưng…