Anh nghèo không có xe ga

Anh nghèo không có xe ga
Cà tàng xe đạp làm quà cưới em
Giấy tờ đầy đủ… em xem
Là xe chính chủ mới đem rước nàng

Xe chinh chu

Chia sẻ bài này với bạn bè

7 Trả lời to "Anh nghèo không có xe ga"

Bình luận