Ai thông minh hơn?

Con gái rượu phân vân hỏi bố:

– Theo bố, trong hai người lui tới nhà ta, ai là người thông minh hơn?

– Theo bố, cái thằng cao to có vẻ thông minh hơn.

– Sao bố biết?

– Vì hôm nọ nó hỏi: “Chắc thấy tụi cháu đến chơi, hai bác mừng lắm nhỉ?”

Chia sẻ bài này với bạn bè

2 Trả lời to "Ai thông minh hơn?"

Bình luận