Ai là ai?


Một người tài xế lái xe gặp ngày ông chủ vui, ông chủ nói:
– Tôi đố anh, con trai của ba má tôi mà không phải anh em tôi thì là ai?
Bác tài suy nghĩ một lúc rồi nói:
– Khó quá, em chịu.
Ông chủ vui vẻ nói:
– Là tôi chứ còn ai nữa!
Bác tài hí hửng đố vợ khi về đến nhà:
– Tôi đố bà nhé! Con trai của ba má tôi mà không phải anh em tôi thì là ai?
Bà vợ trả lời:
– Là ông chứ ai nữa.
– Trật, là ông chủ.
Vợ: – !!!

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận