6 viên hay 12 viên?

Gã cao bồi bước vào tiệm bán súng tại Chicago, cao giọng:
– Cho một khẩu Rulô!
– Dạ, chúng tôi có hai loại Rulô, 6 viên và 12 viên, ông cần thứ nào?
– Chờ một lát – Gã bước tới điện thoại quay số và hỏi:
– Alô! Ngân hàng A đó phải không? Cho hỏi ở đó có bao nhiêu người?
– …..
Gã cao bồi nghe xong, quay sang người bán hàng:
– Cho khẩu 12 viên.

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận