5 câu đố dân gian quen thuộc

1.Hoa gì thắp đỏ hàng rào
Tên do người đặt em nào biết đâu
Nửa tiên nửa tục vì sao
Nghe tên ai gọi cho rầu lòng em (Hoa gì?)

2.Ba chìm bảy nổi long đong
Hoa gì nở tím dập dềnh trên sông? (hoa gì?)

3.Chân gần đầu
Râu gần mắt
Lưng còng co quắp
Mà nhảy rất hăng(con gì ?)

4.Sống trong nước cũng biết bay
Chẳng phải ớt mà cay sè sè (con gì ?)

5. Ngả lưng cho thế gian ngồi
Ngồi rồi trở lại kêu người bất trung (cái gì?)

Chia sẻ bài này với bạn bè

39 Trả lời to "5 câu đố dân gian quen thuộc"

Bình luận