10 phân…

Ba anh chàng ngồi trước một phòng giải phẫu tư nhân nói chuyện với nhau:
– Của cậu thế nào mà phải đến đây ?
– Của tớ nhỏ quá, định thay cái khác. Còn cậu ?
– Của tớ dài quá, những 30 phân. Đến phải cắt bớt đi thôi !
Sau đó anh ta quay sang anh thứ ba nãy giờ vẫn im lặng:
– Còn của cậu thế nào ?
– Của em 10 phân … Anh ta mếu máo.
Hai anh kia ngạc nhiên :
– 10 phân thì bình thường, cần quái gì phải đến đây ?
Anh chàng oà lên khóc nức nở:
– Nhưng mà của em là 10 phân bề ngang !…

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận