Phim Xe Bọc Thép – Armored Diễn viên: Columbus Short, Matt Dillon Một chiếc xe bọc thép chứa 42 triệu độ . Một kế…