Một chàng trai hỏi một cô gái trong thư viện: “Bạn có phiền không nếu tôi ngồi cạnh bạn”? Bỗng, cô gái trả lời…