HayNhat.Com - Trac nghiem tri thong minh cua ban HayNhat.Com - Trac nghiem tri thong minh cua ban HayNhat.Com - Trac nghiem tri thong minh cua ban
Trắc Nghiệm Trí Thông Minh Của Bạn
 
1) Ngày 20 tháng 11 là ngày kỷ niệm nhà giáo Việt Nam. Nước Mỹ có ngày 20 tháng 11 hay không?
 
Không
 
2) Trong 1 năm, tháng thì có ngày 31, tháng thì có ngày 30, vậy có bao nhiêu tháng có ngày 28?
  1
2
7
12
 
3) Trung bình một người có bao nhiêu ngày sinh nhật?
  1
Ít nhất là 1
2
Nhiều hơn 2
 
4) Điền vào chổ trống con số tiếp theo của dẫy số sau đây:
  1, 2, 3, 5, 8, , ....
 
5) Có tất cả 4 trái xoài trên bàn, bạn lấy đi 3, hiện giờ bạn có bao nhiêu quả xoài?
  1
2
3
4
 
6) Hai chiếc xe đò (xe buýt) đụng nhau ở biên giới Việt-Hoa.  Hành khách trên cả 2 xe đều là khách du lịch từ khắp năm châu như (Mỹ, Á, Âu, Úc, Phi).  Sau tại nạn, những người thoát nạn nên được chôn ở nước nào?
  Việt Nam
Trung Quốc
Người của nước nào thì chôn ở nước đó
Không nên chôn ở nước nào hết
 
7) Điều nầy có hợp lý hay không nếu 1 người đàn ông ở Sài Gòn cưới cô em gái của bà vợ quả phụ của ông ta
  Hợp lý
Không hợp lý
 
   
 

© Copyright www.haynhat.com