Thằg bờm có cái quạt mo…

THân Tui cực kHổ trăm bề

SáG tHì đi học cHiều về đi cHơi

Tối đến nào có tHảnh tHơi

CHơi games cHáT cHíT mỏi rời 2 Tay

oOo

Thằg bờm có cái quạt mo.

Phú ôg xjn đổj 3bò 9trâu.

Bờm cườj tủm tỉm lắc đầu:

ruộg qui hoạch hết lấy trâu làm gì?

oOo

Ba đồng một mớ ĐÀN ÔNG.

Mua về trộn kám cho gà nó ăn.

Ai ngờ gà chết nhăng răng.

Vừa đj vừa chửj ĐÀN ÔNG phí tjền

Chia sẻ bài này với bạn bè

4 Trả lời to "Thằg bờm có cái quạt mo…"

Bình luận