Tân Tây Du Ký (63): Đầu độc Ngộ Không

Thù chưa trả, Bà La Sát và Ngưu Ma Vương lại bàn mưu tính kế đầu độc Ngộ Không.

Rate this post

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận