Tân Tây Du Ký (63): Đầu độc Ngộ Không

Thù chưa trả, Bà La Sát và Ngưu Ma Vương lại bàn mưu tính kế đầu độc Ngộ Không.

Tân Tây Du Ký (63): Đầu độc Ngộ Không 1Tân Tây Du Ký (63): Đầu độc Ngộ Không 2Tân Tây Du Ký (63): Đầu độc Ngộ Không 3Tân Tây Du Ký (63): Đầu độc Ngộ Không 4Tân Tây Du Ký (63): Đầu độc Ngộ Không 5Tân Tây Du Ký (63): Đầu độc Ngộ Không 6Tân Tây Du Ký (63): Đầu độc Ngộ Không 7Tân Tây Du Ký (63): Đầu độc Ngộ Không 8Tân Tây Du Ký (63): Đầu độc Ngộ Không 9Tân Tây Du Ký (63): Đầu độc Ngộ Không 10

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận