Sự tiến hóa của loài người qua các thời kỳ

Có giả thuyết cho rằng phụ nữ tiến hóa từ loài cá mập 😀

Còn đàn ông tiến hóa từ loài heo

Nhưng cũng có giả thuyết khác cho rằng phụ nữ được tiến hóa từ loài bò sữa

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận