Phỏng vấn… người nổi tiếng!?

– “Tôi không tin sẽ có một sự kiện quan trọng nào đó làm thay đổi cuộc đời tôi, nhưng tôi đã quan hệ tình dục lần đầu tiên vào năm 14 tuổi”, – Angelina Jolie. – “Người nghệ sĩ chỉ hạnh phúc thực sự khi người đó đã qua đời, vì chẳng gì có thể thay đổi được khi đó cả”, – Sylvester Stallone. –...