Có Đánh không?

Tướng hỏi: – Có Đánh không?

Các Bô lão đồng thanh: Đánh! Đánh! Nhất định phải đánh !!

Đèn đuốc sáng rực, hết thảy nhãn thần đều lộ hung quang.

Tướng quân rút di động, bấm số, mặt lạnh như tiền, gằn từng tiếng một nói: Anh ơi! Ghi em con 72 !!!

=)) =)) =))

 

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Có Đánh không?"

Bình luận