3 bộ xương khô

Một bộ xương trốn ra khỏi nghĩa địa để đi chơi. Dọc đường, nó gặp một bộ xương khác, nó hỏi: “Này, cậu chết…