Di chúc

+Em tên: Heo

+Lý do chết: Bị làm thịt

+Tài sản để lại: Thịt heo

+Người sở hữu: Người nuôi heo

+Lời nhắn:Ăn đi rồi chết

……………………
Kí tên: heo tai xanh =))

chia sẻ bài này:

Bài liên quan

Một Bình luận

Bình luận