Nhục vì ăn

Tiểu phẩm: Nhục vì ăn

Gala cười 2011.
Tác giả: Xuân Trang
Biểu diễn: Hồng Vân, Đức Hải

Bạn muốn quảng cáo tại đây? Hãy liên hệ chúng tôi

Download video trên * Xem ở cửa sổ lớn «

chia sẻ bài này:

Bài liên quan

Bình luận