Viết chữ gạch ngang

Chúng ta viết chữ gạch ngang để làm gì?

  • Viết một đoạn văn, Email thú vị cho bạn bè, người yêu khi dùng Gmail, Yahoo...
  • Viết status khác biệt và gây 1 chút khó khăn cho bạn bè trên Facebook, Twitter, YouTube...
  • Tạo một mật khẩu cực kỳ bảo mật...
  • Và lý do đơn giản nhất... vui là chính!

Đoạn văn gốc:

Kết quả mong muốn:

Niem Phat - Chu Dai Bi - Thich Phuoc Tien - Thich Tri Hue - Thich Thien Thuan - Thich Phap Hoa - Thich Nhat Hanh - Thich Nhat Tu - Thich Giac Nhan - Dan Tai Chinh