3 bình luận

  1. Dao Nguyen says:

    khep nep lai con oi, lo "hang" roi kia…………

  2. Huu Lam Ngoc says:

    cứ vô tư đi con…ai chết biết liền…/

Bình luận

Phiên Bản Máy Tính